ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Херод хаан

Хүн нь гайхалтай биш боловч сургамж авах түүхийг өнөөдрийн "ИРЭЭРЭЙ" нэвтрүүлгээрээ ярихаар сонголоо. Энэ хүн бол Херод хаан. Херод хааны түүхээс хуваалцах нь ямар чухал болохыг өнөөдрийн нэвтрүүлгээс сурч аваарай. Та өөрийн үнэлэмжээр бусдыг дүгнэж, сайнмэдээг хуваалцахаас бүү хойш суугаарай.