Христитгэл тамаар хүмүүсийг айлгаж итгүүлэхийг оролддог уу?

Христитгэл тамаар хүмүүсийг айлгаж итгүүлэхийг оролддог уу? Энэ талаар Баярын мэдээ чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой ярилцлаа.