ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Абрахам

Христ мэндэлсэн баярыг угтан "ИРЭЭРЭЙ" тусгай цуврал нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байгаа билээ. Өнөөдөр бид Эхлэл номын 18 бүлгээс Абрахамын амьдралаас суралцах болно. 
Абрахамд тохиолдсон зүйл өнөөдөр хэнд ч тохиолдож болно. Бурхан Абрамд хийсэн шигээ таны амьдралд хийж өгөх болно. 
Христмасын баяр ойртсон эдгээр өдрүүдэд бид өмнөхөөсөө ч илүү өгөөмөр бас зочломтгой байдаг үе. Таныг зориод ирсэн нэгнийг дайлах Бурханы ивээл, очоод хуваалцах Бурханы ивээл байгаа гэдгийг харж чадах Абрахам шиг итгэлийн нүүдэлтэй байцгаарай.