Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/09

Матай 7:11
Та нар ёрын муу атлаа хүүхдүүддээ сайн бэлэг өгөхөө мэддэг бол тэр тусмаа тэнгэр дэх Эцэг чинь Өөрөөс нь гуйгсдад сайныг өгөх нь лавтай бус уу?
Өөрөөс нь гуйгсдад сайныг өгдөг Бурхан үнэхээр магтагдах болтугай. 

Та бусдад ямар бэлэг өгөхөөр бэлдэж байна вэ?