ИРЭЭРЭЙ нэвтрүүлэг - Закхай

Закхай Есүсийг харахаар тэмүүлж, хичээл зүтгэл гаргасан. Түүний гаргасан үйлдлийг Эзэн хараад түүний хүсэн хүлээснээс ч илүү шагнасан юмаа. Та Закхай шиг Есүс рүү тэмүүлж байна уу?