Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/08

Эцэж туйлдсан, хүнд дарамт үүрсэн хүмүүс ээ, бүгд Над уруу ир. Би та нарыг амраая. Матай 11:28
Есүс таныг зовлонтой хэцүү байгааг хараад "Наашаа ир" гэж хэлдэг.