Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/04

НАДАД ХИЙЖ ӨГӨӨРЭЙ. "Үнэнээр, Би та нарт хэлье. Та нар энэ ах дүүсийн минь дорд нэгэнд ийн үйлдсэн бол надад хийсэн хэрэг" Матай 25:40

Өнөөдөр таны хийж буй зүйлд эргээд хариу талархал үгүй байсан ч таны энэ сайхан сэтгэл, үйлсийг Эзэн харж байгаа. Эзэн шагнагч юм. Хийж буй зүйлдээ урам зоригтой байж, хайр дотор үйлдээрэй.