Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр 2020/12/02

"ХҮН ЗӨВХӨН ТАЛХААР БУС ХАРИН БУРХАНЫ АМНААС ГАРАХ ҮГ БҮРЭЭР АМЬДАРНА" Өглөө бүрийг ЭЗЭНИЙ ҮГЭЭР ЭХЛҮҮЛЬЕ!

Хөтлөгч Abi & Debi