БИЕ БИЕНТЭЙГЭЭ ЭВТЭЙ БАЙХ НЬ – Хэсэг: 2

ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ:  Биднийг бусадтай эвтэй байхын тулд Библийн зарчмыг зөрчөөсэй гэж Бурхан хүсдэггүй.
Др.Чарльз Стэнлийн Библийн хичээлээр бэлтгэн хүргэдэг ХАМТДАА радио цуврал хичээлийн энэ удаагийн дугаар ийнхүү эхэлж байна.