БИД ЯАГААД АМАР ТАЙВНАА АЛДДАГ ВЭ? – Хэсэг: 2

Бурхан Өөрийнхөө хүүхдүүдэд амар тайвныг өгдөг. Гэтэл маш олон хүмүүс амар тайвныг зовлон бэрхшээлгүй үед л байдаг зүйл гэж боддог. Хүмүүс амар тайвныг эрүүл мэнд, эд баялагтай холбож ойлгодог. Гэтэл Бурханы амар тайван нь хүнд хэцүү нөхцөл байдал дунд ч бидэнд илэрхийлэгддэг. Тэр бүү хэл хамгийн хүнд хэцүү тэр цаг мөчид Бурханы амар тайван илүү хүчтэйгээр мэдрэгддэг. Ариун Сүнсний оршихуй нь итгэгч хүн нэг бүрт зовлон бэрхшээлийн дунд ер бусын амар тайвныг, амар амгаланг мэдрүүлдэг. Ингээд хамтдаа “БИД ЯАГААД АМАР ТАЙВНАА АЛДДАГ ВЭ?” гэсэн сэдвээр үргэлжлүүлэн үзэцгээе. Др.Стэнлийг урьж байна.