АМАР ТАЙВНАА ХЭРХЭН ХАМГААЛАХ ВЭ? – Хэсэг: 1

Ариун Сүнс бидэнд амьдралын ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдал дунд амар тайван байх хүчийг өгдөг. Итгэгч бидний хувьд үүнийг үнэн гэж итгэдэг боловч амьдралд маань хүнд хэцүү асуудал тохиолдох үед тэр бүр амар тайван байж чаддаггүй шүү дээ. 
    Өнөөдөр Др.Чарльз Стэнли бидэнд Бурханы амар тайван бол бодитой бөгөөд Түүнд итгэгч хүн бүхэнд, хэзээ ямагт нээлттэй байдаг гэдгийг сануулж өгөх болно. Бурханы амар тайван бидэнд хүчийг өгч, амьдралын аливаа хүнд хэцүү асуудлыг сөрөн алхах тэнхээг сэлбэдэг. 
Энэ цагт та бидэнтэй хамт байж, Др.Стэнлийн ярианд анхаарлаа хандуулаарай. Бид хамтдаа “АМАР ТАЙВНАА ХЭРХЭН ХАМГААЛАХ ВЭ?” гэсэн сэдвээр ярилцах болно.