Бурхан танд хамаагүй ихийг өгөх чадалтай

“Чамд өгөх юм ЭЗЭНд үүнээс хамаагүй их бий...” (2 Шастир 25:9)