Библийн үгээр өөрийнхөө үнэнтэй нүүр тулах

Бурханы үгэн дотор амьдрахын тулд өөртөө чиглэсэн байдлаар библийг судлан амьдрах талаар Баримтат Яриа нэвтрүүлгээр ярилаа. Библи сайн амьдралын гарын авлага биш.