Танд итгэл үнэмшил хэрэгтэй юу?

Хүмүүс дайн болбол цэрэг, өвдвөл эмч, зовбол ам хэрэгтэй гэдэг. Харин Баримтат яриа нэвтрүүлэг энэ дугаараараа Итгэл үнэмшилтэй амьдралд хүндэлж хайрлаж, айж эмээх Бурхан хэрэгтэй гэдгийг сануулж байна.