ХРИСТИЙН ХАВТАСТ ХЭРЭГ - Христитгэл үндэсний аюулгүй байдалд заналхийлсэн үү?

Христитгэл үндэсний аюулгүй байдалд заналхийллээ. Даруйхан арга хэмжээ авч сүм чуулгануудыг нь цөөлөх бодлого баримтлах хэрэгтэй. Хүмүүсийг гурил будаагаар хуурч шашиндаа оруулаад эцэст нь эх орноо хайрлахгүй, ижий аавыгаа хайрлахгүй хэн ч биш болгоод гаргаж байна. Гэх мэтчилэн олон гомдол нийгэмд байдаг байна. Тэгвэл Христэд итгэгчид хуулийн эсрэг зүйл хийж байна уу? гэдэг дээр Хавтаст Хэрэг нээж шалгая.