ХРИСТИЙН ХАВТАСТ ХЭРЭГ - Хүн сармагчнаас үүссэн үү эсвэл Бурхан бүтээсэн үү?

Хүн сармагчнаас үүссэн үү эсвэл Бурхан бүтээсэн үү? Хэрэв сармагчнаас үүссэн гэдэг нь шинжлэх ухаанаар батлагдсан бол Библи дээр Бурхан бүтээсэн гэх ойлголт худал болж таарна. Тэгэхээр биологийн хичээл дээр заалгасан зүйл маань Библийг үгүйсгэж чадах нь байна шүү дээ. Энэ асуудал дээр хавтаст хэрэг нээж шалгая.