Урам зоригийн үгс

Доктор Дарлий Саллий “Урам зоригийн үгс” нэвтрүүлгийг бичсэн юм. Ингэхдээ тэр нийгэмд Христитгэл дээр тулгуурлан бусдад урам өгөх хэрэгцээ байгааг олж харсаны үндсэн дээр энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэжээ. "Амийн Үндэс" Христийн чуулганы захиалгаар энэхүү нэвтрүүлгийг хүргэж байна.