ӨМНӨӨ ЗӨВ ЗОРИЛГЫГ ТАВИХ НЬ

Сонсогч таны хувьд хамгийн чухал зорилго чинь юу вэ? Таныг тэр зорилгодоо хүрэхэд түлхэц өгдөг хамгийн хүчтэй сэдэл чинь юу вэ?
            Өнөөдөр Др.Стэнли биднийг илүү гүн гүнзгий, илүү сүнслэг зорилго руу тэмүүлэхийг ятгаж байна. Ажлын карьер, боловсрол, санхүү гээд бидний хүсч тэмүүлдэг зорилгууд бүгд маш чухал. Гэхдээ энэ бүхэн хэзээ ч бидний хамгийн чухал, эн тэргүүний зорилт байх учиргүй юм. Харин бид ямар зорилгыг эн тэргүүн тавих ёстой вэ?
            Энэ цагт Др.Стэнли бидэнд хэрхэн бурханлаг зорилгыг өмнөө тавих вэ гэдэг Библийн дагуух зөвлөгөөг өгөх болно. Ингээд хамтдаа Др.Стэнлиг урьцгаая.