ХРИСТИЙН ХАВТАСТ ХЭРЭГ - Есүс Христ худал гэдгийг шинжлэх ухаанаар баталсан уу?

Өнөөдөр хүмүүс шинжлэх ухаанаар нотлогдсон зүйлд л итгэх хэрэгтэй гэж бодоцгоодог болсон. Энэ нь үнэхээр зөв бид ийм л байх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанаар батлаагүй зүйлд итгэнэ гэдэг бол ухаант хүний үйлдэл яавч биш. Есүс Христ үнэн гэдгийг эсвэл худал гэдгийг шинжлэх ухаанаар баталсан уу? Энэ асуудал дээр хавтаст хэрэг нээж шалгая.