ХРИСТИЙН ХАВТАСТ ХЭРЭГ - Есүс Бурханы Хүү болж жүжиглэсэн үү?

XXI-р зууны иргэн та судалж мэдээгүй зүйлдээ итгэх шаардлагагүй. Хэн нэгэн танд тодорхой мэдээлэл өгөлгүйгээр Христэд итгэхийг албадвал та тэр хүнд боловсон байдлаар үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй. Солиор гэж болохгүй шүү их бүдүүлэг юм байна лээ. Энэ өдөр Өөрийгөө Бурханы Хүү гэж ярьсан Есүс худалч нэгэн байв уу? Эсвэл солиорчихсон нэгэн байв уу? Эсвэл үнэхээр Бурханы Хүү байв уу? гэсэн асуултууд дээр хавтаст хэрэг нээж шалгах болно.