Чи бадмаараг эрдэнээс ч илүү үнэтэй

Чи Миний нүдэнд үнэтэй, хүндтэй, Би чамд хайртай... (Исаиа 43:4)