Аль хэдийн авсан үнэтэй бэлэг

Би бардамнаж, онгирохоо хэзээ зогсоох вэ? Би яагаад дандаа хүмүүс намайг хайрлаасай, дэмжээсэй гэж боддог юм бол? Би бусдыг яагаад уучилж чаддаггүй юм бол? Хэзээ би өөрийгөө өрөвдөх, сэтгэл хангалуун биш байхаас салах вэ?
Христэд итгэгч бид Христтэй адил байх гэж тэмүүлэвч гэм нүглээс татгалзах арга замаа олдоггүй, эсвэл цөхөрсөн, эсвэл үл тоомсорлосон байдалтай болдог. Харин элч Петр ийм байдлаас гарах арга замыг санал болгож байна!
“Аль хэдийн авсан үнэтэй бэлэг” сэдвээр “Библи сургалтын нэгдсэн төв”-ийн захирал Г.Лувсангомбо номлолоо.