Бид дуулж байгаа дуу шигээ амьдардаг билүү? Заримдаа бид магтаалын дууны чимээнд амьдралаа орхигдуулдаг. Харин энэ удаад дуу дуулахгүйгээр дуу шиг амьдрах боломж гарч байна. Бурханы өмнө чимээгүй байх нь зүгээр үү?
МЭЭ-ийн захиалгат "РАДИО ХҮНДЭТГЭЛ МӨРГӨЛ"-өөр Пастор Г.Лувсангомбо "Дууны чимээ" сэдвээр номлолоо.