Арай болоогүй байгаа төгсгөл

Цаг үеийн байдлаас шалтгаалж, Радио хүндэтгэл мөргөлийн тусгай дугаарыг танд хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаарт маань Пастор  Г.Лувсангомбо "Арай болоогүй байгаа төгсгөл" сэдвээр үг хуваалцлаа.