Христ төвтэй амьдрал

Цаг үеийн байдлаас шалтгаалж, Радио хүндэтгэл мөргөлийн тусгай дугаарыг танд хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаарт маань Пастор Ц.Төгөлдөр "Христ төвтэй амьдрал" сэдвээр үг хуваалцлаа.