Бурханы өгөх гээд байгаа гол зүйл юу вэ?

Бурхан энэ хорвоо ертѳнц түүнд оршигч бүхнийг, түүгээр ч зогсохгүй хүн тѳрѳлхтнийг бүтээсэн гэж Библид ѳгүүлдэг. Тэгвэл Бурханы хүсэл, хүнд ѳгѳх гээд байгаа гол зүйл нь чухам юу юм болоо?
#БаримтатЯриа нэвтрүүлгээр “Бурханы ѳгѳх гээд байгаа гол зүйл нь юу вэ?" гэсэн сэдвийн дор "Бэтаны Ургац” чуулганы тэргүүн пастор Ц.Төгөлдөртэй ярилцлаа.