Есүст итгэх нь хувь заяаны тохиол уу? Эсвэл...

Хүн бүр ѳѳрсдийн амьдралд тохиолдох аливаа зүйлсийг ѳѳрсдийн хувь заяатай холбон ярих нь олонтаа. Тэгвэл Есүст итгэх нь хувь заяаны тохиол уу? энэ талаар "Баярын мэдээ" чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой ярилцлаа.