ЗАГАЛМАЙ: БИДНИЙГ БУРХАНТАЙ ХОЛБОХ ГҮҮР

Маш олон хүмүүс Есүс Христэд итгэх шийдвэр гаргадаг хэрнээ үргэлжлүүлэн итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа бүдэрч, алдаа гаргадаг. Хэрвээ бид Есүс Христийг Аврагчаа болгон урьсан бол дараа нь ямар алхмыг хийх ёстой юм бэ?
Өнөөдөр бид энэ цагт итгэлийн амьдралаар амьдарч, итгэлээр өсөх чухал алхмыг сурах болно. Өнөөдөр бид хамтдаа Загалмайн тухай сурах болно.
Загалмай бол биднийг Бурхантай холбох гүүр юм. Ингээд энэ цагт хамтдаа итгэлийн амьдралын амин чухал ойлголт болсон Загалмайн тухай хамтдаа сурцгаая.