Үхлээр шалгагдсан хайр

Таны тѳлѳѳ амь насаа ч үл хайхран хэн нэгэн хайраа зориулж байсан уу?
Хайр гэдэг хүн тѳрѳлхтний дуусашгүй мѳнхийн сэдэв гэдгийг бид мэднэ. Таны хувьд хайр гэж чухам юу вэ?
"Баярын мэдээ" чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой "Үхлээр шалгагдсан хайр" гэсэн сэдвээр ярилцлаа.