Асуудлыг шийдэх хамгийн шилдэг арга

Та нар итгэлтэйгээр юуны төлөө залбиран гуйна, түүнийгээ хүлээн авах болно гэв. Матай 21:22