Арслан, наж могой, луу

Чи арслан, наж могойг гишгэж, залуу арслан, могойг хөлөөрөө дэвсэлнэ. Дуулал 91:13