Таны хүчин чармайлт, амжилт болон Бурханы хоорондын уялдаа холбоо

Үйлсээ ЭЗЭНд даатга, бодол санаа чинь биелнэ. Сургаалт үгс 16:3