Бид бүхний дотор алдаа дутагдал, буруу сонголт, бүтэлгүйтэл, ичгүүр бүхнээсээ аврагдаж, бүхнийг шинээр эхлүүлэх гэсэн хүсэл бий. Харин Бурханы аврал бидний энэ хүслийг гүйцэлдүүлж өгдөг юм. Үнэндээ Бурханы “Авралын түүх” бол бидний хүн нэг бүрийг хайрласан Бурханы хайр энэрлийн түүх билээ. Ингээд цуврал драмын тав дахь дугаар буюу “Элч” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоцгооё.