Өнөөдөр бид Бурханы үг болох Библиэс сэдэвлэсэн “Авралын түүх” хэмээх цуврал драмыг сонсогч та бүхэнд үргэлжлүүлэн хүргэх болно. Бид бүхний дотор алдаа дутагдал, буруу сонголт, бүтэлгүйтэл, ичгүүр, сүйрлээс аврагдаж, бүхнийг шинээр эхлэх гэсэн хүсэл бий. Харин Бурханы аврал бидний энэ хүслийг гүйцэлдүүлж өгдөг юм. Үнэндээ Бурханы “Авралын түүх” бол бидний хүн нэг бүрийг хайрласан Бурханы хайр энэрлийн түүх билээ. Ингээд цуврал драмын дөрөв дэх дугаар буюу “Тахил” хэмээх дугаарыг хүлээн авч сонсоцгооё.