Бурханд бууж өгнө гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Түүний эсрэг талд зогсож байсан зуутын дарга Есүсийг амьсгаа хураахыг хараад —Энэ үнэхээр Бурханы Хүү байжээ гэв. Марк 15:39