Санаа зовнилоос хэрхэн чөлөөлөгдөх вэ?

Юунд ч санаа бүү зов. Харин аливаа зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтээ Бурханд мэдүүл. Филиппой 4:6