Би Есүсийг голдог, харин Тэр намайг голдоггүй

Үнэнээр үнэнээр би чамд хэлье. Хэн дээрээс эс тѳрнѳ, тэр Бурханы хаанчлалд орохгүй" гэж Библид бичигдсэн байдаг. Бид ѳнѳѳдѳр "Баярын мэдээ" чуулганы пастор Ж.Пүрэвдоржтой "Би Есүсийг голдог, харин Тэр намайг голдоггүй" гэсэн сэдвээр ярилцлаа.