Бид яагаад Бурханаас удирдамж гуйх ёстой вэ?

Тэгтэл удирдагчид тэдний хүнснээс хэсэглэн амссан бөгөөд ЭЗЭНий зөвлөгөөг асуусангүй.  Иошуа 9:14