Итгэлийн аялалд зориулсан таван чухал үнэн

“Та нар зэлүүд газарт оч. Жаахан амар” Марк 6:31