Бидний бүтэлгүйтлийг Бурхан хэрхэн хэрэглэдэг вэ?

Та нар намайг хорлох гэсэн боловч Бурхан өнөөдрийнх шиг үй олон хүний амийг аврахын төлөө түүнийг сайнаар эргүүлсэн юм. Эхлэл 50:20