Таны амьдралын салшгүй хэсэг

Бүхий л зүрхээрээ би ЭЗЭНд талархах болно. Бүх гайхамшгийг тань Би тунхаглана. Дуулал 9:1