Гэрлэлтээ хэрхэн босгон байгуулах вэ?

Зөвлөгөө хийгээд саруул ухаан нь минийх. Сургаалт үгс 8:14a