Таны ДНК-д Бурхан бий юу?

Та нар Намайг хайх бөгөөд бүхий л зүрхээрээ Намайг хайвал олно. Иеремиа 29:13