Хог новшийг үнэт эдлэл болгон хувиргах нь

“Тэд эртний балгасуудыг сэргээн босгож, урьдын сүйрлүүдийг янзалж, үеийн үед сүйрсэн хотуудыг шинэчилнэ” Исаиа 61:4