Шинэ харандаа болон дэвтэр

“Та нар зэлүүд газарт оч. Жаахан амар” (Марк 6:31)