Тэгвэл бид хэрхэн амьдрах вэ?

Та хэдэн сая жилийн тэртээ ямар нэг утгагүй тэсрэлтээс үүдсэн хэсэг атомын цуглуулга биш. Харин оюун ухаантай, хайр энэрлээр дүүрэн Нэгэнээр бүтээгдсэн гэвэл яаж амьдрах байсан бэ? Та өөрийнхөө ухаанд найдах хэрэгтэй байсан бол мэдээж өөрийн тань арга замаас маш өөр байх байсан! Хүн, амьтны бие махбодь, ДНК болоод химийн нэгдлийн цогц бүтцийг хүн хараад гариг эрхэсийг бүтээсэн Бүтээгч тийм нарийн нягт зорилго, бүтэц зохион байгуулалтыг буй болгосон. Тиймээс  бүтээлдээ зориулсан сайтар боловсруулсан төлөвлөгөө Түүнд байж л таарна. Энэ тухай та Зохиогч  Зохиогч Эрнест О’нэйлын  Титэм бүтээл цувралаас хүлээн авч сонсоорой.