Амжилттай амьдрал уу, утга учиртай амьдрал уу?

“Христ дотор Бурханы дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө бариа өөд урагшилдаг.” (Филиппой 3:14)