Бурхан бол сайн нягтлан

“...Эцэг чинь та нарт юу хэрэгтэйг гуйхаас чинь өмнө мэддэг” (Матай 6:8)