Нийт хэдэн од байдаг вэ?

“...үр удмыг чинь тэнгэрийн одод, далайн эргийн элс мэт асар олон болгоно...” (Эхлэл 22:17)