Хэлэх үг

Монгол хүн та үгээ цэвэр, үйлээ гэгээн байлгахын тулд, нүдээ захирч, тархи, зүрхээ хамгаалаарай. Учир нь эр хүн таны нүд чинь юуг харна. Зүрх чинь түүгээр дүүрч, зүрхний бялхалаар ам тань ярьдаг юм. Эртний нэгэн сударт “Бурханы оршихуйд үг хэлэхэд зүрх чинь ч, хэл чинь ч бас бүү яараг. Учир нь Бурхан тэнгэрт, чи газарт байна. Иймд үгээ цөөн байлга. Зүүд зовнилоор дүүрэн байдаг бол мунхагийн дуу хоолой үгээр арвин.” гэж бичжээ. Нээрээ л таны тархинаасаа ялгаруулж буй утга санааг, ам хэл чинь дамжуулж, амьдралд таныг хаана, ямар ажил хийж, ямар хүнтэй нөхөрлөхийг тань шийддэг.